Wåhlin Fastigheter

Förvaltningsavdelningen

Hit vänder du dig med tekniska frågor som rör din lägenhet eller lokal.

Göran Ebing

Befattning

Förvaltningschef

Telefon

08-514 935 00

Paula Moczek

Befattning

Förvaltare

Telefon

08-514 935 21

Mikael Falk

Befattning

Arbetsledare

Telefon

08-514 935 00

Christina Hoflund

Befattning

Landskapsarkitekt

Telefon

08-514 935 00

Per Tejre

Befattning

Snickare

Telefon

08-514 935 10

Patrik Lyck

Befattning

Fastighetsskötare

Telefon

08-514 935 10

Tomas Karlén

Befattning

Fastighetsskötare

Telefon

08-514 935 10

Stephen Benteryd

Befattning

Fastighetsskötare

Telefon

08-514 935 10

Christoffer Norén

Befattning

Fastighetsskötare

Telefon

08-514 935 10

Thomas Persson

Befattning

Fastighetsskötare

Telefon

08-514 935 10

Earlwin Lawrence

Befattning

Målare

Telefon

08-514 935 10

Mail

Maria Priovolo

Befattning

Trädgårdsarbetare

Telefon

08-514 935 10

Mail

Nico Priovolos

Befattning

Trädgårdsarbetare

Telefon

08-514 935 10

Mail