Wåhlin Fastigheter

Projektavdelningen

Projektavdelningen har hand om ombyggnation och nyproduktion av fastigheter i det egna beståndet.

Peter Szöges

Befattning

Projekt-/ teknikchef

Telefon

08-514 935 00

Bo Dunér

Befattning

Energi/teknik

Telefon

08-514 935 14

Thomas Hörnfeldt

Befattning

Projektledare

Telefon

08-514 935 18

K. Örjan Öwre

Befattning

Projektledare

Telefon

08-514 935 08

Joakim Ångström

Befattning

Projektledare

Telefon

08-514 935 24

Ronja Lilja

Befattning

Biträdande projektledare

Telefon

08-514 935 19