Wåhlin Fastigheter
wahlins_fastigheter

Hållbarhet

Vi vet att miljöfrågor är lika viktigt för många av våra hyresgäster som för oss. Att arbeta och agera hållbart är a och o för ett företag som Wåhlin, miljöarbetet ingår som en del i vår långsiktiga förvaltning av fastighetsbeståndet. För att minska vårt fossila avtryck har huvudfokus på senare år varit värme, el och varmvatten. En hel del har vi hunnit göra. Och mer ska bli gjort.

Hållbarhet är viktigt för oss

Som ett av Stockholms ledande fastighetsbolag är det viktigt för oss att förvalta vår verksamhet så bra att den står stabilt även i framtiden. Det gör det omöjligt för oss att bortse från miljö- och hållbarhetsfrågor. Det ska finnas en medvetenhet om hållbarhet i allt vi gör. Det ställer krav på kunskap och kvalitet – och att kunna se både de små och stora perspektiven. För oss själva, som fastighetsbolag, är energiområdet det område där vi kan göra störst skillnad. Fastigheternas energiförbrukning medför vår enskilt största miljöpåverkan. Genom att bland annat byta fönster, tilläggsisolera vindar, göra injusteringar av värmesystemen, införa SMHI-styrd värmereglering, ersätta oljepannor med bergvärmepumpar eller fjärrvärmeanläggningar, installera sparstrålsamlare, använda material med lång livslängd och bara använda energisnåla lampor och vitvaror har vi de senaste åren lyckats sänka vår energiförbrukning med närmare en fjärdedel. I nyproduktion kan det handla om att alltid sätta in treglasfönster och bygga med välisolerade väggar. På samma sätt leder vår strävan efter energisnål uppvärmning till att vi ofta bygger med bergvärme och värmeåtervinning. Och vi tänker inte stanna där. Enligt vår miljöpolicy ska vi aktivt arbeta för en långsiktig hållbar miljöutveckling i alla delar av verksamheten. Vi ska erbjuda våra hyresgäster ett sunt och miljöanpassat boende. Det tycker vi är bra. Och det gör det viktigt för oss att säkerställa att vi alltid håller oss uppdaterade om och följer aktuell miljölagstiftning. Vi vet att det bara är genom att vara så energieffektiv som möjligt, genom att ställa miljökrav på material och metoder, genom att aktivt söka nya kunskaper kring hur man till exempel förebygger föroreningar och genom att låta kretsloppstänkande och miljötänkande genomsyra hela vår verksamhet – som vi kan skapa en verksamhet och ett boende som verkligen håller i längden. Läs mer om våra hållbarhetsåtgärder.