Wåhlin Fastigheter

Nyheter

Här hittar du aktuella nyheter om och från oss själva. Här delar vi också med oss av nyhetsmaterial från branschen i stort, sådant som vi tror att fler kan ha nytta av. Har du frågor eller söker annan pressrelaterad information än det du hittar här på våra webbsidor, är du välkommen att höra av dig.

2015-01-30

Wåhlin bygger 350 lägenheter i Sundbyberg

Wåhlin Fastigheter har köpt mark av NCC för att bygga närmare 350 hyresrätter i Stora Ursvik, Sundbyberg. Detaljplanearbetet är klart och har vunnit laga kraft. Byggstart är planerad till andra kvartalet 2016.

http://wahlinfastigheter.se/projekt/wahlin-bygger-350-lagenheter-sundbyberg/