NYHET

Stort tack till alla hyresgäster som deltog i vår senaste kundundersökning

juli 12, 2019

Wåhlin Fastigheter har för andra gången genomfört en kundundersökning, NKI (Nöjd Kund Index) för att få mätbar information om hur vi lyckas med vår service. Resultaten från dessa undersökningar ger oss en fingervisning om vart ni hyresgäster tycker att våra förbättringsområden finns. Att det är så många som 64,3% som svarat ger oss bra underlag för vårt fortsatta arbete.

Vad vi har gjort sedan förra undersökningen
Sedan undersökningen år 2014 har totalt 215 punkter åtgärdats. För att nämna några av dessa så har vi exempelvis renoverat flertalet gårdar till mer inspirerande utemiljöer. Kring flertalet hus, på gårdar och parkeringar, har vi monterat ny belysning för att öka trygghetskänslan. Tvättstugeutrustning har setts över och uppgraderats där det behövts. Vi har anslutit fler av våra hus till digital bokning av tvättstuga så att det går att boka tvättstuga via hemsida, app eller digital bokningstavla. Vår felanmälan hade tidigare öppet tre timmar per dag nu har felanmälan öppet 7-16 på vardagar och övrig tid går akuta ärenden till en jourtjänst. Felanmälan går även att göra via Mina sidor på vår hemsida.

Vi är glada att kunna se att åtgärderna har gjort att vi nu fått ett mycket bättre resultat i senaste undersökningen.

Fortsatt arbete
Vi har fått sammanställning av svar från senaste undersökningen och påbörjat arbetet med att ta fram de förbättringsområden vi kommer arbeta med närmast. Vissa förbättringar går snabbt att åtgärda andra behöver längre tid för att nå resultat.

Vi är stolta att vi fått ett så bra resultat, fler hyresgäster är nöjda med oss som hyresvärd och känner sig trygga i sitt boende.

NKI undersökningen har blivit ett verktyg som hjälper oss att se vart våra kommande insatser bör vara. Vi tackar våra hyresgäster för att ni deltagit i vår fortsatta utveckling och vill passa på att önska en härlig sommar!

Stort tack till alla hyresgäster som deltog i vår senaste kundundersökning
NYHETER

Relaterat material