NYHET

Tjänsten som förvaltare är nu tillsatt

november 30, 2017

Wåhlin fastigheter är idag främst inriktade på långsiktig förvaltning av det egna fastighetsbeståndet, nybyggnation samt renovering av egna äldre bostadshus. Företaget är i dag ett av de större privatägda fastighetsföretagen i Stockholm med ett 100 tal fastigheter bestående av ca 3000 lägenheter, ca 300 lokaler med tillhörande garage- och parkeringsplatser i centrala Stockholm samt närförorter.

Tjänsten är nu tillsatt.

NYHETER

Relaterat material