Wåhlin Fastigheter
header_kvallsblommor_514163

Hållbarhetsåtgärder

Vi vet att miljöfrågor är lika viktigt för många av våra hyresgäster som för oss. Att arbeta och agera hållbart är a och o för ett företag som Wåhlin, miljöarbetet ingår som en del i vår långsiktiga förvaltning av fastighetsbeståndet. För att minska vårt fossila avtryck har huvudfokus på senare år varit värme, el och varmvatten. En hel del har vi hunnit göra. Och mer ska bli gjort.

Miljöarbete

Energi och vatten

 • Installation av individuell mätning av varmvatten och kallvatten i all nyproduktion och ombyggnad, vilket enligt Boverket minskar varmvattenförbrukningen med 30 procent.
 • Ställa kravet på energiförbrukning vid nyproduktion på 80 kilowattimmar per kvadratmeter.
 • Fortsätta byta ut tvättmaskiner till modeller som minskar såväl energi- som vattenförbrukning.
 • Sätta in rörelsestyrd belysning i trapphus och byta till lysdiodsarmaturer eller så kallade LED-lampor.
 • Tilläggsisolera vindar och fasader vid ombyggnationer.
 • Byta motorer i fläktsystem mot mer energisnåla modeller.
 • Injustera radiatorsystem för jämnare värme.

Avfall

 • 2009 inledde vi ett försök med sortering av organiskt avfall i tre fastigheter. Idag sorterar hela 33 fastigheter i Sundbyberg, Sigtuna, Stockholm och Solna. Och fler ska det bli.
 • Källsortering av lysrör, lågenergilampor och annat miljöfarligt avfall från allmänna utrymmen.

Transporter

 • Personal med körkort får utbildning i eco-driving.
 • Fortsätta övergången från dubbade till odubbade vinterdäck.
 • Regelbundna kontroller av däcktryck.
 • Ställa miljökrav vid inköp av företagsbilar.

Inomhus

 • Radonmätning är gjord i samtliga fastigheter. Radonhalt är under gränsvärdet på 200 Bq per kubikmeter.
 • PCB-kontroll är genomförd i samtliga fastigheter och sanering genomförd i berörda fastigheter.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt fastställda intervaller.
 • Installation av frekvensstyrning (reglerar balansen i ventilationens luftflöde) för att minska kalluftsdrag från tilluftsventiler och spara energi.
 • Sträva efter en inomhustemperatur i lägenheterna på lägst 20 °C.

 På kontoret

 • Minska pappersanvändningen, bland annat genom att skriva ut dubbelsidigt och genom att inte skicka pappersavier till hyresgäster som betalar hyran via autogiro eller e-faktura.
 • Minska energiförbrukningen genom att stänga av datorer, skrivare och annan kontorsutrustning vid arbetsdagens slut.
 • Sköta lönerapportering digitalt via Internet.
 • Använda miljömärkta produkter (som papper, toner, livsmedel, diskmedel, tvättmedel…).

 

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Wåhlin Fastigheter samlar genom detta formulär in dina personuppgifter för att kunna handlägga detta ärende. Vi raderar uppgifterna i formuläret efter en månad. Se mer information i vår Integritetpolicy här.

JAG FÖRSTÅR