INFORMATION

Jägaren 4, Sundbyberg

  • PÅGÅENDE PROJEKT

Fastigheten Jägaren 4 på Råstensgatan 16 i Sundbyberg planeras för renovering och stambyte från och med våren 2020. Renoveringen beräknas pågå under ca ett år.

Beräknas klart Kvartal 2, 2021 Antal lägenheter 24

Kontaktuppgifter

PROJEKT

Fler pågående projekt