INFORMATION

Kranen 15, Sundbyberg

Fastigheten Kranen 15 som byggdes 1929 och är belägen på Vegagatan 30 i Sundbyberg genomgår nu en fullständig renovering med stambyte. Arbetet utförs i samarbete med MZ bygg och beräknas vara klart hösten 20

Beräknas klart Höst 2016 Antal lägenheter 32 st

Kontaktuppgifter

PROJEKT

Fler avslutade projekt