VÅRA FASTIGHETER

Med gammalt – och nytt

Tack vare en stabil ägare med blick för långsiktighet, nyfikenhet för nya projekt och en vilja att investera vinsten i nya projekt – kan Wåhlin Fastigheter idag erbjuda marknaden ett hundratal fastigheter med cirka 3 800 lägenheter.

Vi förvaltar själva våra fastigheter och kan därför med stolthet och säkerhet säga att vi har ett bra fastighetsbestånd som håller hög kvalitet. Med siktet inställt på att vara den bästa värden för våra hyresgäster känns det naturligtvis också bra att omsättningen bland våra hyresgäster är låg, att så många verkar trivas hos oss och vill bo kvar.

Lika stolta som vi är över vårt fina fastighetsbestånd, lika stolta är vi över att ha en ägare som också vill bygga fler hyresrätter. För precis som vi gillar att förvalta, gillar vi att bygga nytt. Vi har byggt mycket de senaste åren och vår egen projektavdelning arbetar på högtryck för att inom de närmsta fem åren kunna erbjuda ytterligare ett tusental nyproducerade hyresrätter. Vi fortsätter gärna att växa med förtroendet att få förvärva mer mark i staden.

FASTIGHETER

Vad söker du?