SOCIALT ANSVAR

I en perfekt värld har alla en bostad.

I Sverige har vi mycket kvar att göra innan bostadsmarknaden är perfekt, men många verkar för att lösa problemet. Vi bidrar genom att skapa boendemiljöer som speglar drömsamhället där alla får plats. 

Vi går inte runt och tänker ”nu är jag en del av samhället”. Men vi är stolta varje dag över att vi gjort en positiv skillnad för en människa, även om det numera oftast är flera som får det lite bättre med vår hjälp. Det är viktigt för oss, men också för Wåhlin Fastigheter.

Vi sätter ett likhetstecken mellan goda affärer och att göra gott i samhället. Lönsamheten kommer när du har nöjda medarbetare, stolta hyresgäster och kommuner som mer än gärna jobbar med oss.

I levande boendemiljöer får alla plats.

Vi tycker om människor, världen och livet.

Nu har vi valt tre områden där vi ser att vi kan göra jorden till en lite vackrare plats, men det kommer att bli fler.

Konkret började det med att Skyddsvärnet fick ett par hyreskontrakt att använda som inslussnings-, och träningslägenheter för utsatta personer som behövde trygga boendemiljöer.

Plötsligt bidrog vi till att människor som haft det tufft i livet, fick en bra nystart. De fick möjlighet att skapa sig ett värdigt liv.

Det fungerade så bra att vi snabbt erbjöd Skyddsvärnet flera lägenheter på flera oika platser.

Speglar de anställdas värderingar.

Vi märkte att vår personal fick större självkänsla när de kunde sitta på en middag och berätta om vårt samarbete med Skyddsvärnet.

Samtidigt stärktes relationen med de kommuner där våra bostäder ligger. Alla på, och runt vårt företag, fick en kick av att göra något större för vår gemensamma kultur. Känslan av gemenskap ökade. Det blev roligare på jobbet.

För oss är det viktigt att skapa trygghet för alla. Goda affärer är en förutsättning för att de anställda ska ha jobb och leva bra liv.

När vi är lönsamma får våra hyresgäster välskötta bostäder och en god förvaltning. De månar om sin boendemiljö, vilket ökar trivseln i fastigheterna. Självklart sparar det pengar åt oss. Pengar som vi kan investera i vettigare saker än att sanera klotter och reparera trasiga torktumlare.

Den som förstår världen tar ansvar.

Socialt ansvarstagande har blivit en naturlig strategi för oss. Nu hjälper vi många kommuner med lägenheter för funktionshindrade, migranter, ensamkommande flyktingbarn, ålderspensionärer.

I vår värld sträcker sig ansvaret för en boendemiljö bortom trivsel-, och trygghetsfaktorer. Fortfarande är bra belysning, renhållning, renovering, underhåll, omvårdnad, personlig närvaro och trygga säkerhetsanordningar en stor del av vår dagliga verksamhet. Det måste fungera.

Vi har också sponsrat en bok som stödjer lärare och föräldrar i att öva sina barn i läsförståelse.

Vi vet att barn som lär sig läsa och förstå vad de läser, får en bättre start när det gäller att förstå världen.

Det vill vi väldigt gärna vara medverkande till.

–  Wåhlin Fastigheter

HUR VI JOBBAR MED SOCIALT ANSVAR

Skyddsvärnet i Stockholm

Sedan 2010 stöder Wåhlin Fastigheter den lilla organisationen Skyddsvärnet, genom att förmedla ett tjugotal träningslägenheter. De fördelas ut till människor som behöver hjälp att starta ett nytt liv.

Empati och medmänsklighet är viktiga värden för oss på Wåhlin Fastigheter. Vi har ett stort hjärta, men vi är också ett affärsdrivande företag.

Det innebär att vi ger plats åt alla sorters människor och strävar efter att skapa toleranta och välskötta bostadsområden.

Vid sidan av att det känns bra i magen, ger det en tydlig affärsnytta. Människor som tränar på att ta ansvar är noga med att vårda sitt hem och sina grannrelationer. Vi får välskötta lägenheter. En lagom mix av olika människor bidrar till områden där både hyresgäster och affärsidkare trivs.

En sagolik gåva

Att läsa med god förståelse är att läsa på, mellan och bortom raderna. I skolan vet man förstås att det är en nyckel till framgång i livet, så vi blir ledsna när vi se och hör rapporter i media om hur läsförståelsen bland våra barn och ungdomar ändå minskar. vi har funderat lite på varför det har blivit så. Vi tror inta att vi kan skylla allt på skolan.
Varför sponsrar ett fastighetsbolag en barnbok om läsförståelse? Barnen ska ju inte direkt skriva hyreskontrakt.

”Barn och ungdomar är framtidens makthavare. När vi insåg att läsvanorna minskar, bestämde vi oss för att sponsra ett spännande projekt som handlar om att öka läsförståelse hos den här gruppen”, säger Karolina Öwre, ansvarig för projektet på Wåhlin Fastigheter.

Huskurage

Huskurage är ett initiativ med syfte att sprida kunskap om hur vi alla kan agera mot våld i nära relation.
Vi vill öka medvetenheten om våldet och om hur grannar kan agera för att förebygga och stoppa våld i nära relation.

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för våld:

1. ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är

2. vid behov tar hjälp av annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd och hjälp

3. ringer polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.