SOCIAL HÅLLBARHET

Bostäder för social hållbarhet

Social hållbarhet, vad är det egentligen? För oss på Wåhlin är det ett brett område som inkluderar det stora perspektivet – våra bostäder och vårt samhällsengagemang – och det lilla – hur våra medarbetare har det på kontoret och ute i våra fastigheter. Vi engagerar oss på olika nivåer för att dra vårt strå till stacken för att nå en ökad social hållbarhet.

Social hållbarhet i samhället

Bostadsmarknaden i Sverige är långt ifrån perfekt, men vi är många som tillsammans arbetar för att lösa problemen och få en bättre situation för bostadssökande. För varje hus vi bygger upplåter vi en del av lägenheterna till kommunen för att den kommunala bostadskön ska minska. Det gör att de personer som behöver en bostad som mest, har möjlighet att få det hos Wåhlin. I våra hus finns därför en mångfald ur olika perspektiv, vilket skapar boendemiljöer som speglar det vi vill kalla drömsamhället, ett samhälle där alla får plats.

Sommarjobb och jämställdhet

Även på Wåhlins kontor, i vår fastighetsservice och i vår administration arbetar vi för ett inkluderande samhälle med ökad jämställdhet och jämlikhet. Vi erbjuder bland annat sommarjobb och praktikplatser för att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Vi engagerar oss i organisationer som hjälper människor att hitta arbete och starta eget, och stöttar ideella organisationer som vi tycker gör skillnad i samhället.

Göra gott ger bättre affärer

Vi är övertygade om att vi alla behöver bidra för att förbättra vårt samhälle, men det är inte endast därför vi engagerar oss. Självklart ser vi att det även är bra för våra affärer att göra gott. Lönsamheten kommer när vi har stolta hyresgäster, nöjda medarbetare och kommuner som vet att vi är en stabil och säker samarbetspartner som de gärna arbetar med. Att vi jobbar långsiktigt med social hållbarhet är med andra ord något som många vinner på.

 

HUR VI JOBBAR MED SOCIAL HÅLLBARHET

Skyddsvärnet i Stockholm

Sedan 2010 söder Wåhlin Fastigheter den lilla organisationen Skyddsvärnet, genom att förmedla ett tjugotal träningslägenheter. De fördelas ut till människor som behöver hjälp att starta ett nytt liv.

Empati och medmänsklighet är viktiga värden för oss på Wåhlin Fastigheter. Vi har ett stort  hjärta, men vi är också ett affärsdrivande företag. Det innebär att vi ger plats åt alla sorters människor och strävar efter att skapa toleranta och välskötta bostadsområden.

Vid sidan av att det känns bra i magen, ger det en tydlig affärsnytta. Människor som tränar på att ta ansvar är noga med att vårda sitt hem och sina grannrelationer. Vi får välskötta lägenheter. En lagom mix av olika människor bidrar till områden där både hyresgäster och affärsidkare trivs.

Skyddsvärnets hemsida.

En sagolik gåva

Att läsa med god förståelse är att läsa på, mellan och bortom raderna. I skolan vet man förstås att det är en nyckel till framgång i livet, så vi blir ledsna när vi se och hör rapporter i media om hur läsförståelsen bland våra barn och ungdomar ändå minskar. vi har funderat lite på varför det har blivit så. Vi tror inta att vi kan skylla allt på skolan.

”Barn och ungdomar är framtidens makthavare. När vi insåg att läsvanorna minskar, bestämde vi oss för att sponsra ett spännande projekt som handlar om att öka läsförståelse hos den här gruppen”, säger Karolina Öwre, ansvarig för projektet på Wåhlin Fastigheter.

Lärande Leks hemsida.

Huskurage

Huskurage är ett initiativ med syfte att sprida kunskap om hur vi alla kan agera mot våld i nära relation.
Vi vill öka medvetenheten om våldet och om hur grannar kan agera för att förebygga och stoppa våld i nära relation. Information om hur man ska agera vid oro för våld hos granne finns på porttavlorna ute i våra fastigheter. Vi har även delat ut boken ”Huskurage – Från oro till omtanke”, som är skriven av Huskurages grundare, till samtliga våra hyresgäster.

Huskurages policy och rutin innebär att vi, vid oro för våld:

1. ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är
2. vid behov tar hjälp av annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd och hjälp
3. ringer polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)

Huskurages hemsida.

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.