HÅLLBARHET

Hållbarhet är viktigt för oss

Som ett av Stockholms ledande fastighetsbolag är det viktigt för oss att förvalta vår verksamhet så bra att den står stabilt även i framtiden. Att vi dessutom är familjeägda och långsiktiga gör att miljö- och hållbarhetsfrågor är extra viktiga för oss. Vi ska ju fortsätta förvalta våra fastigheter ”för evigt”.

Vi har sedan starten på 70-talet kontinuerligt arbetat med att sänka vår energiförbrukning och det är inom energiområdet som vi har kunnat göra störst skillnad. Det är först på senare år vi kallar det hållbarhet, tidigare var det sunt förnuft och långsiktigt tänkande. Vi har genom åren bland annat bytt fönster, tilläggsisolerat fasader och vindar, ersätt oljepannor med bergvärmepumpar eller fjärrvärmeanläggningar, gjort injusteringar av värmesystemen, infört SMHI-styrd värmereglering och installerat vattensnåla blandare.

På senare år arbetar vi med att ersätta lampor och vitvaror till de mest energisnåla på marknaden.  I vår nyproduktion ställer vi krav på att följa Sweden Green Building Councils certifieringssystem och att minst uppnå Miljöbyggnad silver och på energisidan är vi betydligt bättre än så. Genom ännu bättre isolerade hus och smarta uppfinningar så som återvinning av värmen i avloppsvattnet är vi betydligt energisnålare än kraven. Ett hus som vi byggt om de senaste åren förbrukar ca 45% mindre energi och våra nybyggda hus är 73% energisnålare än ett äldre hus. Vårt projekt i Märsta är beräknat att förbruka 28 kWh/kvm/år vilket är 83% energisnålare än snittet på våra äldre ännu ej ombyggda hus.

Social hållbarhet

Inom det sociala området hjälper vi till i de kommuner vi verkar i. Bland annat är vi lyhörda för kommunernas behov av LSS boende och förskolor och vi avsätter ett antal lägenheter till kommunerna för personer med särskilda behov.  Vi är även engagerade i organisationen Skyddsvärnet med inslussnings- och träningslägenheter för utsatta personer. Vi bidrar till att unga människor ska få arbetslivserfarenhet genom att varje år ta emot praktikanter och sommarjobbare. I Solna, Sundbyberg och Märsta är vi engagerade i Nyföretagarföreningarna som hjälper människor som vill starta egen verksamhet och vi stöttar organisationer och initiativ som på olika sätt vill bidra i samhället som t e x boken ”En sagolik gåva”.

Och vi tänker inte stanna här. Vi vill fortsätta att utveckla oss själva, våra beteenden, vår verksamhet och våra fastigheters prestanda för en långsiktig hållbar utveckling. Vi har exempelvis installerat vår första solenergianläggning på en fastighet i Sundbyberg. Och de senaste åren har vi tydligare integrerat hållbarhetsfrågorna i vårt dagliga arbete i hela företaget.

Genom att:

• vara så energieffektiva som möjligt

• ställa hållbarhetskrav på samarbetspartner och leverantörer

• aktivt söka nya kunskaper kring hur vi till exempel förebygger föroreningar

• låta kretsloppstänkande och miljötänkande genomsyra hela vår verksamhet

• integrera socialt ansvarstagande i företagets processer

• rannsaka oss själva, uppmuntra hållbara beteenden och arbeta för ständiga förbättringar

kan vi utveckla en verksamhet och ett boende som verkligen håller i längden.

HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

Energi och vatten

Installation av individuell mätning av varmvatten och kallvatten i all nyproduktion och ombyggnad, vilket enligt Boverket minskar varmvattenförbrukningen med 30 procent.
Ställa kravet på energiförbrukning vid nyproduktion på 80 kilowattimmar per kvadratmeter.
Fortsätta byta ut tvättmaskiner till modeller som minskar såväl energi- som vattenförbrukning.
Sätta in rörelsestyrd belysning i trapphus och byta till lysdiodsarmaturer eller så kallade LED-lampor.
Tilläggsisolera vindar och fasader vid ombyggnationer.
Byta motorer i fläktsystem mot mer energisnåla modeller.
Injustera radiatorsystem för jämnare värme.

Avfall

2009 inledde vi ett försök med sortering av organiskt avfall i tre fastigheter. Idag sorterar hela 33 fastigheter i Sundbyberg, Sigtuna, Stockholm och Solna. Och fler ska det bli.
Källsortering av lysrör, lågenergilampor och annat miljöfarligt avfall från allmänna utrymmen.

Transporter

Personal med körkort får utbildning i eco-driving.
Fortsätta övergången från dubbade till odubbade vinterdäck.
Regelbundna kontroller av däcktryck.
Ställa miljökrav vid inköp av företagsbilar.

Inomhus

Radonmätning är gjord i samtliga fastigheter. Radonhalt är under gränsvärdet på 200 Bq per kubikmeter.
PCB-kontroll är genomförd i samtliga fastigheter och sanering genomförd i berörda fastigheter.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt fastställda intervaller.
Installation av frekvensstyrning (reglerar balansen i ventilationens luftflöde) för att minska kalluftsdrag från tilluftsventiler och spara energi.
Sträva efter en inomhustemperatur i lägenheterna på lägst 20 °C.

På kontoret

Minska pappersanvändningen, bland annat genom att skriva ut dubbelsidigt och genom att inte skicka pappersavier till hyresgäster som betalar hyran via autogiro eller e-faktura.
Minska energiförbrukningen genom att stänga av datorer, skrivare och annan kontorsutrustning vid arbetsdagens slut.
Sköta lönerapportering digitalt via Internet.
Använda miljömärkta produkter (som papper, toner, livsmedel, diskmedel, tvättmedel…).

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?