HÅLLBARHET

Hållbarhet är viktigt för oss

Som ett av Stockholms ledande fastighetsbolag är det viktigt för oss att förvalta vår verksamhet så bra att den står stabilt även i framtiden. Att vi dessutom är familjeägda och långsiktiga gör att miljö- och hållbarhetsfrågor är extra viktiga för oss. Vi ska ju fortsätta förvalta våra fastigheter ”för evigt”.

Vi har sedan starten på 70-talet kontinuerligt arbetat med att sänka vår energiförbrukning och det är inom energiområdet som vi har kunnat göra störst skillnad. Det är först på senare år vi kallar det hållbarhet, tidigare var det sunt förnuft och långsiktighet.

I vår nyproduktion följer vi miljöledningssystemen Miljöbyggnad eller Svanen. Ett hus som vi byggt om de senaste åren förbrukar ca 50% mindre energi och våra nybyggda hus är 75% energisnålare än ett äldre hus.

Nu och framöver fokuserar vi mer och mer på att ställa krav på  och arbeta med entreprenörer som hjälper oss att i byggskedet minska koldioxidutsläpp, avfall och miljöpåverkan.

Den sociala hållbarheten är ett brett begrepp och handlar för oss om allt från jämställdhet och jämlikhet till att ta ett utökat samhällsansvar. Vi försöker dra vårt strå till för ett mer inkluderande samhälle både på kontoret, i vår förvaltning och när vi bygger nytt.

Vi samarbetar med kommuner och organisationer för att hjälpa till med lägenheter till särskilt utsatta människor. Vi ställer upp med sommarjobb och praktikplatser och vi engagerar oss i organisationer som hjälper människor att komma in i arbete eller starta eget. Vi stöttar även ett antal ideella organisationer som vi tycker gör skillnad.

 

 

HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

Energi och vatten

Installation av individuell mätning av varmvatten och kallvatten i all nyproduktion och ombyggnad, vilket enligt Boverket minskar varmvattenförbrukningen med 30 procent.
Ställa kravet på energiförbrukning vid nyproduktion på 80 kilowattimmar per kvadratmeter.
Fortsätta byta ut tvättmaskiner till modeller som minskar såväl energi- som vattenförbrukning.
Sätta in rörelsestyrd belysning i trapphus och byta till lysdiodsarmaturer eller så kallade LED-lampor.
Tilläggsisolera vindar och fasader vid ombyggnationer.
Byta motorer i fläktsystem mot mer energisnåla modeller.
Injustera radiatorsystem för jämnare värme.

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?