HÅLLBARHET

Vi kallar det sunt förnuft

Wåhlin är ett familjeägt företag och ett av Stockholms ledande fastighetsbolag. Vi är också ett företag som har hållit på med hållbarhet i decennier, fast vi har sett på det som sunt förnuft och långsiktighet.

Vi vill förvalta vår verksamhet så att den står stadigt och stabilt, nu och i framtiden. Allt annat vore en dålig affär, eftersom vi har ett perspektiv på minst 30 år framåt. Det långa perspektivet har vi alltid haft, därför har det varit en självklarhet att alltid vara uppdaterade och ständigt förbättra våra fastigheter.

Sänkt energiförbrukning i alla fastigheter

Sedan vi startade på 70-talet har vi kontinuerligt arbetat med att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter. Det är genom innovativa lösningar som minskar energiförbrukningen i våra fastigheter som vi kan bidra som mest till ett bättre klimat och en friskare miljö.

Energisnålhet är också en riktlinje för alla våra entreprenader. Alla våra nyproduktioner och ombyggnationer följer miljöledningssystemen Miljöbyggnad eller Svanen. Resultatet är att ett hus som vi har byggt om de senaste åren gör av med 50 % mindre energi, och ett nybyggt hus är 75 % energisnålare än ett äldre hus.

Höga krav på våra entreprenörer

I egenskap av fastighetsbolag som bygger en hel del nya hus har vi möjligheten att ställa krav på de entreprenörer som vi arbetar med. Och det gör vi! För varje år som går höjer vi miljökraven på våra entreprenörer, för att vi under byggnationen av hus och fastigheter ska minska koldioxidutsläppen, avfallet och miljöpåverkan.

Fler perspektiv på hållbarhet

Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat. För oss är det också viktigt med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är ett brett begrepp som för oss innebär jämställdhet och jämlikhet, och även ett stort samhällsansvar. Vi drar vårt strå till stacken för social hållbarhet genom att bland annat aktivt jobba med bostäder till de som mest behöver dem samt inkluderande kontor, förvaltning och entreprenader.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar för oss om att vi inte slösar med de resurser vi har, utan tar vara på dem. Energibesparingen vi strävar efter i våra fastigheter är en konkret och tydlig typ av ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet bidrar vi med genom att öppna möjligheterna till biologisk mångfald i våra utemiljöer. För varje nybyggd fastighet upprättar vi en utemiljö som ska vara en tillgång för växter och djur, artrikedomen i närområdet ska inte påverkas negativt av våra fastigheter.

 

Du kan läsa mer om varje del genom länkarna här på sidan.

 

 

HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

Energi och vatten

Installation av individuell mätning av varmvatten och kallvatten i all nyproduktion och ombyggnad, vilket enligt Boverket minskar varmvattenförbrukningen med 30 procent.
Ställa kravet på energiförbrukning vid nyproduktion på 80 kilowattimmar per kvadratmeter.
Fortsätta byta ut tvättmaskiner till modeller som minskar såväl energi- som vattenförbrukning.
Sätta in rörelsestyrd belysning i trapphus och byta till lysdiodsarmaturer eller så kallade LED-lampor.
Tilläggsisolera vindar och fasader vid ombyggnationer.
Byta motorer i fläktsystem mot mer energisnåla modeller.
Injustera radiatorsystem för jämnare värme.

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?