INFORMATION

Ett familjeföretag med visioner

Wåhlin Fastigheter AB är idag ett av Stockholms större privatägda fastighetsföretag. Beståndet omfattar ett hundratal fastigheter med cirka 3 800 lägenheter, 200 lokaler och ett antal garage- och parkeringsplatser. Tillsammans med vår engagerade personal sköter vi allting själva, från projektutveckling och fastighetsskötsel till trädgårdsarbete och ekonomi. Det bidrar till att vi lär känna våra hyresgäster, ger bra kontroll över verksamheten och lär oss mer om vad vi behöver tänka på när vi bygger nytt.

Byggare, förvaltare, värd

Vår affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta egna bostadsfastigheter i Stockholmsområdet. Vi vårdar det vi har. Vi köper och renoverar gammalt. Och vi bygger nytt. I grund och botten handlar det om att ordna tak över huvudet åt människor, skapa hem där människor kan trivas. Men också att utveckla områdena kring våra bostäder. Vi vet att väl fungerande närmiljö bidrar till den trygghet och trivsel som gör att våra hyresgäster väljer att bo hos oss. Vi vill vara en trygg och stabil hyresvärd som tar socialt ansvar, ett bra privat alternativ till allmännyttan.

Med målet att vara en bra värd

På samma sätt som vi arbetar med att skapa bra miljöer för våra hyresgäster, är det viktigt för oss att arbeta aktivt för att våra medarbetare ska trivas, känna delaktighet och stolthet för företaget. Och något måste vi göra rätt, eftersom en av våra klara framgångsfaktorer (till skillnad från många andra förvaltare) är att vår personal hittills väljer att stanna. Det bidrar till stabilitet och kvalitet. Det är bara tillsammans som vi kan nå det långsiktiga målet: Att bli den bästa privata hyresvärden i Stockholm.

Ekonomi och hållbarhet går hand i hand

Att tänka förebyggande insatser, kvalitet och att bygga hållbart och energisnålt är självklarheter för oss – allt annat vore en dålig affär för någon med våra perspektiv. Som långsiktig producent och förvaltare av hyresrätter måste man ha ett framtidsperspektiv på åtminstone 30 år. Det är viktigt för oss att förvalta vår verksamhet så att den står stabilt även i framtiden. Att vi själva ser när något behöver åtgärdas hjälper oss att upprätthålla standarden i våra fastigheter och gör att vi kan garantera att fastighetsbeståndet håller hög kvalitet. Runt 75 procent av fastighetsbeståndet är idag totalrenoverat.

Vill gärna investera i nya hyresrätter

Vi bär med oss våra erfarenheter som fastighetsägare, förvaltare och värd när vi bygger nytt. Och bygga nytt vill vi göra mer. Vi älskar hyresrätter! Och som ägare med långsiktiga perspektiv väljer vi gärna att investera vinst i nya projekt. De senast åren har vi byggt mycket, det är faktiskt unikt med så stor nyproduktion av hyresrätter idag. Och vi skulle gärna bygga ännu mer, men det är svårt att få tilldelning av mark.

Öppna för nya lösningar och samarbeten

Hittills har vi till stor del förtätat på mark vi redan har. Det är inte alltid lätt att övertyga politiker om värdet av att ge markanvisning till fler hyresrättsproducenter än allmännyttan. Bostadsrättsbyggare kan köpa mark till höga priser, det kan inte vi göra som hyresrättsproducent. För oss kräver det samarbete med till exempel bostadsrättsbyggare eller att vi hittar nya vägar att gå. De nya möjligheterna med ägarlägenheter i hyreshus har visat sig kunna vara en intressant väg i sammanhanget, ett komplement som kan ge oss något större ekonomiskt svängrum vid köp av mark för hyresrättsproduktion. Små ägarlägenheter, som även företag kan köpa, är något som efterfrågas. Men vårt mål är inte bara att växa och bli större. Minst lika viktigt är att fortsätta utveckla vårt bestånd, vår förvaltning och kvaliteten på boendet.

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?