OMRÅDE

En stadsdel i förändring

Stadsdelsområdet Kungsholmen i Stockholms innerstad består av en stor ö, Kungsholmen, och två mindre öar, Stora och Lilla Essingen. Själva ön Kungsholmen är i sin tur uppdelad i fem stadsdelar: Kungsholmen (även kallat Västermalm eller Nedre Kungsholmen, för att krångla till det lite), Marieberg, Fredhäll, Kristineberg och Stadshagen.

Strandlinjen är närmare 9 kilometer lång. Redan på 1400-talet brukades holmen av Gråbrödraklostret, men fram till 1700-talet var den i stort sett obebyggd. Först i slutet av 1800-talet genomfördes den stadsplan som fortfarande präglar Kungsholmens stadsbebyggelse. Kungsklippan på östra sidan fortsatte att vara en lantlig idyll med små stugor och trädgårdar ända inpå 1930-talet, då HSB såg till att bygga de höga lamellhus som står där idag. Just nu genomgår nordvästra Kungsholmen omfattande förändringar, där ett tidigare industriområde är under omvandling.

Det var år 2002 som Stadsbyggnadsnämnden antog ett program för en av innerstadens sista stora utbyggnader. En ny, tät och stadsmässig bebyggelse med service, parker, strandpromenader och kollektivtrafik växer nu stadigt fram i området, som knyter samman östra Kungsholmens stadsstruktur. Utvecklingen pågår för fullt och är beräknat att fortsätta fram till åtminstone 2022. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende och fler än 30 000 arbetsplatser.

Kungsholmen
VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Kungsholmen