OMRÅDE

En stad i staden

Sundbyberg, eller ”Sumpan” som det också kallas, är en av Stockholms äldsta förstäder. Den bjuder lika mycket på en känsla av småstad som en förlängning av Stockholms innerstad.

Kommunikationerna är utmärkta med tunnelbana, pendeltåg, tvärbana, Mälarbanans fjärrtåg, bussar och Bromma flygplats ”runt hörnet”. Till ytan är Sundbyberg Sveriges minsta kommun, men det är också den snabbast växande. Sundbyberg började växa redan under 1800-talets andra hälft, då det rådde svår bostadsbrist i Stockholm. Allt eftersom industrin växte ville folk flytta från sina gårdar till Stockholm, där jobben fanns. Sundbyberg blev ett litet handelscentrum känt för sina ölkaféer, leriga gator och sitt starka brännvin. Gatorna här kantas fortfarande av butiker, restauranger och service.

Efterfrågan på bostäder fortsätter att vara stor och den lilla kommunen expanderar vidare. Fram till år 2020 beräknas befolkningen öka från nuvarande 40 000 till 50 000. För varje ny bostad bygger man lika många nya arbetsplatser, ett kommunpolitiskt mål.

Det här är en plats med egen identitet, en stad i staden. Många ser Sundbyberg som staden när den är som bäst – med vacker stadsmiljö, rikt kulturutbud, naturreservat och plats för både mänskliga möten och enskildhet.

Sundbyberg
VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Sundbyberg