FASTIGHET

Generell information

Address Essingestråket 12-14 Postnummer 112 66 Stockholm Antal lägenheter 27 Byggnadsår 1937-38 Ombyggnadsår 1997-98
TV/Bredband Tele2 90 222 eller Telenor 020 222 222 El Ellevio 0771-53 53 00

Kontaktuppgifter

Essingestråket 12-14
VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Kungsholmen