FASTIGHET

Generell information

Address Fredsgatan 8 Postnummer 172 34 Sundbyberg Antal lägenheter 16 Byggnadsår 1947 Ombyggnadsår 2023
TV/Bredband Tele2 90 222 eller Telenor 020 222 222 El Vattenfall 020-82 00 00

Kontaktuppgifter

Fredsgatan 8
VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Sundbyberg