FASTIGHET

Generell information

Address: Järnvägsgatan 38 Postnummer: 172 35 Sundbyberg Antal lägenheter: 28 Byggnadsår: 1946 Ombyggnadsår: 2019
TV/Bredband: Tele2 90 222 eller Telenor 020 222 222 El: Vattenfall 020-82 00 00

Kontaktuppgifter

VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Sundbyberg