FASTIGHET

Generell information

Address: Järnvägsgatan 46 Postnummer: 172 35 Sundbyberg Antal lägenheter: 31 Byggnadsår: 1945 Ombyggnadsår: 1991
TV/Bredband: Tele2 90 222 eller Telenor 020 222 222 El: Vattenfall 020-82 00 00

Kontaktuppgifter

VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Sundbyberg