FASTIGHET

Generell information

Under år 2019 genomgick den befintliga fastigheten i kvarteret Spiken 11 renovering och stambyte. Samtidigt byggdes ett nytt flerbostadshus om fem våningar på gården. Den nya fastigheten stod klar i december 2020 och fick adress Järnvägsgatan 54 B.

Repillino arkitekter ritade huset och dess tvilling på fastigheten intill. År 2021 hade fastigheten äran att ta emot Sundbybergs stadsbyggnadspris.

Address: Järnvägsgatan 54 B Postnummer: 172 35 Sundbyberg Antal lägenheter: 19 Byggnadsår: 2020
TV/Bredband: Tele2 90 222 eller Telenor 020 222 222 El: Vattenfall 020-82 00 00

Kontaktuppgifter

VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Sundbyberg