EKOLOGISK HÅLLBARHET

För myggan, masken och mosippan

På Wåhlin har vi perspektivet att vi ska förvalta våra fastigheter för evigt. Vi har inte som mål att sälja eller på annat sätt göra oss av med våra fastigheter. För oss betyder det att hållbarhetsperspektivet är viktigt även när det kommer till våra utemiljöer. Vi har i samarbete med miljökonsulter från företaget Ecogain tagit fram en hållbarhetsplan för djur och natur nära våra fastigheter.

Vi vill bidra till att bevara arter

Förlust av biologisk mångfald och ekosystemskollaps är en av de största globala riskerna just nu, enligt den internationella organisationen World Economic Forum. Jordbruk, skogsbruk, städer och infrastruktur tar en stor del av all mark i anspråk, vilket ger naturmiljöer och arter ett allt mindre livsutrymme. En del arter har redan försvunnit och många arter minskar drastiskt. Vid våra fastigheter ser vi att vi har möjlighet att bidra till att vända trenden – att vi kan bidra till ökad biologisk mångfald på de platser där vi finns. Därför vill vi att våra utemiljöer ska vara en tillgång, både för våra hyresgäster och för natur och arter.

Samarbete med miljökonsulter

Tillsammans med företaget Ecogain, som är miljökonsulter med expertis inom biologisk mångfald, har vi tagit fram riktlinjer för hur våra utemiljöer ska utformas med hänsyn till den biologiska mångfalden, natur och arter. Riktlinjerna beskriver vad som förväntas av medarbetare och leverantörer, men ger även praktiska tips, till exempel:

  • Använd växter som gynnar insekter, det vill säga arter som är rika på pollen och nektar.
  • Använd i så stor mån som möjligt lokala växtarter.
  • Installera humleholkar och insektshotell.
  • Efterlikna närliggande natur i våra utemiljöer.

Riktlinjerna ska följas i varje projekt och i vår löpande förvaltning. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler i fastighetsbranschen, en bransch som traditionellt sett inte ligger i framkant vad det gäller att arbeta strukturerat med biologisk mångfald. För alla kan, och bör, gör mer för att bevara den biologiska mångfalden.

 

HUR VI JOBBAR MED EKOLOGISK HÅLLBARHET

Riktlinjer för utformning av utemiljöer

Vi har tillsammans med företaget Ecogain skapat riktlinjer för hur våra utemiljöer ska utformas. Syftet med riktlinjerna är att skapa utemiljöer som både gynnar biologisk mångfald och ger våra hyresgäster glädje. Våra riktlinjer ska följas vid varje projekt.

Det handlar om alltifrån vilka växt- och markmaterial som ska användas till hur växterna ska placeras.

”- Vi varken bygger eller förvaltar fastigheter för att sälja. Vi har alltid en långsiktig ambition och när vi säger att vi ska förvalta ”för evigt” så menar vi det. Då är det förstås också naturligt att även ta hand om växter, djur och insekter på ett optimalt och långsiktigt sätt, säger Patrik Lindqvist VD på Wåhlin Fastigheter.”

Avfall

2009 inledde vi ett försök med sortering av organiskt avfall i tre fastigheter. Idag sorterar hela 33 fastigheter i Sundbyberg, Sigtuna, Stockholm och Solna. Och fler ska det bli.
Källsortering av lysrör, lågenergilampor och annat miljöfarligt avfall från allmänna utrymmen.

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.