INFORMATION

Bellona 5, Solna

  • PÅGÅENDE PROJEKT

Bellona 5 är en fastighet med en befintlig bebyggelse från tidigt 60-tal och består av ett kontorshus och ett sammanbyggt bostadshus.

Idén är att ändra användningen och riva den befintliga kontorsbyggnaden på Södra Långgatan 21-23 och ersättas med bostäder, lokaler mot Södra Långgatan, ett LSS-boende samt en förskola mot innergården.

Vi kommer även att renovera befintligt punkthus som ligger på Södra Långgatan 19.

Renoveringen omfattar fasadändring, med utbyten av fönster, balkongräcken och tilläggsisolering. Samtliga installationer byts ut och lägenheterna får nya ytskikt och inredning.

Arkitekt: Sandellsandberg arkitekter AB

Uthyrning av lägenheterna i denna fastighet kommer ske i etapper. Första uthyrningsetappen startar i april 2020 och den andra etappen i början av 2021.

Beräknas klart 2020-2021 Antal lägenheter 168 stycken Uthyrning Etapp 1 uthyrning startar i april 2020.

Kontaktuppgifter

PROJEKT

Fler pågående projekt