INFORMATION

Renovering- och ombyggnadsprojekt

I början av år 2019 satte projektet med renovering och nybyggnad på fastigheten i kvarteret Spiken 11. Det befintliga huset på Järnvägsgatan 54 fick genomgå en renovering och stambyte. Samtidigt byggdes ett flerbostadshus om fem våningar på gården.

Den nya fastigheten utformades med rundade hörn och indragen översta våning för ett mjukare möte med befintlig miljö. På taket lades sedumtak – ett grönt tak med omsorg i växtvalet för att främja miljön och förstärka den biologiska mångfalden.

Renoveringen av det befintliga huset var klar våren 2020 och den nybyggda fastigheten stod klar för inflytt i december 2020.

För både renoveringen och nybyggnadsprojektet var det företaget MZ Bygg som skötte entreprenaden.

Gårdsfastigheten, nyproduktionen ritades av Ripellino Arkitekter.

PROJEKT

Fler avslutade projekt