FASTIGHET

Generell information

Address: Sagagatan 16 Postnummer: 171 68 Solna Antal lägenheter: 20 Byggnadsår: 1993
TV/Bredband: Tele2 90 222 eller Telenor 020 222 222 El: Vattenfall 020 82 00 00

Kontaktuppgifter

VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Solna