NYHET

Frågor om krisberedskap

mars 3, 2022

Eftersom ett land i Europa för närvarande är i kris är vi många som funderar över hur vi själva skulle agera i en liknande situation. Vi har de senaste dagarna fått frågor kring krisberedskap och vill därför delge information om vad du som privatperson kan tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget.

Vid en kris som exempelvis ett långvarigt strömavbrott eller andra allvarliga störningar förväntas varje hushåll att ha hemberedskap för att kunna klara sig i en vecka på egen hand. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här. Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sin hemsida samlat råd och tips för hur du kan förbereda dig, www.msb.se. De har även tagit fram broschyren ” Om krisen eller kriget kommer”.

Vart finns närmaste skyddsrum

Runt om i landet finns skyddsrum inrymda i olika typer av byggnader och är uppmärkta med en särskild skylt. I fredstid används ofta dessa rum till annat men de ska kunna ställas i ordning till skyddrum inom 48 timmar om så behövs. De skyddsrum som finns i våra fastigheter besiktas med jämna mellanrum för att se att de är brukbara och skulle kunna iordningställas i tid.

Om du vill veta var närmsta skyddsrum finns kan du se det via skyddsrumskartan på MSB:s hemsida. På MSB:s hemsida kan du även hitta svar på de vanligaste frågorna kring Skyddsrum.

Vill du som privatperson hitta information om vad du kan tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget kring invasionen av Ukraina finns även det på MSB:s hemsida.

Frågor om krisberedskap
NYHETER

Relaterat material