NYHET

Hitta hem – ny rapport om sociala bostadsprojekt

juli 5, 2021

I ett samarbete med Fastighetsägarna Stockholm deltar Wåhlin Fastigheter i samtal om socialt ansvar bland fastighetsägare. Samtalen har mynnat ut i en rapport ”Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar” där ett antal fastighetsägare berättar om vilka viktiga bostadssociala insatser de bidrar med.

I rapporten framgår att den grupp av människor som bedöms som strukturellt hemlösa de senaste åren har ökat. Man har sett att svag ekonomi, inte i första hand missbruksproblem eller psykisk ohälsa, numera är den främsta förklaringen till att personer i Sverige inte av egen kraft kan lösa sitt bostadsbehov.

I takt med att Wåhlin Fastigheter vuxit har vi också velat ta ett allt större bostadssocialt ansvar. Under årens lopp har vi samarbetat med olika kommuner i Stockholm för att bland annat hjälpa människor som av olika skäl har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. En av de längsta relationerna har vi haft med den ideella organisationen Skyddsvärnet som erbjuder träningslägenheter till personer med olika typer av sociala problem.

Det sociala engagemanget har alltid funnits på Wåhlin Fastigheter utöver att bygga och förvalta välfungerande och fina fastigheter och så vill vi fortsätta.

Hitta hem - ny rapport om sociala bostadsprojekt
NYHETER

Relaterat material

Inloggning till lediga lägenheter

From nu kommer du som söker lägenhet hos oss behöva logga in på Mina sidor.

Du hittar objekten under Lediga objekt -> Lägenheter. Lägenheterna publiceras senast kl.15:00 och annonsers sedan ett helt dygn.

Tillfälligtvis förekommer driftstörningar på Mina sidor och lediga lägenheter då många sökande försöker skapa inloggning samtidigt. Försök då gärna lite senare. Du kan söka lediga lägenheter hela dagen.