NYHET

Huskurage – från oro till omtanke

december 20, 2020

Huskurage – från oro till omtanke är en bok som är liten till formatet men har ett livsavgörande innehåll. Det är en bok som kan rätta liv och minska lidande. Den ger dig mod och tips hur vi som grannar kan agera om vi befarar att någon utsätts för våld.
Vi vill att alla våra hyresgäster ska få ta del av denna bok. Därför kommer vi inom några veckor dela ut boken till alla våra bostadshyresgäster.

Det är faktiskt så hemskt att förra året dödades 22 kvinnor i sitt hem av sin partner eller ex-partner. Vad många inte tänker på är att detta även drabbar de barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta för våld. Rädda barnen beräknar att 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Alla vi medmänniskor har en möjlighet att bidra för att förändra situationen för alla som blir utsatta för detta våld.

Boken kommer få stor spridning då det är flera av Sveriges fastighetsbolag som deltar i projektet kring denna bok. Tillsammans kan vi rädda liv och minska lidande bland våra kringboende.

”Ingen kan göra allt – men vi alla kan göra något! Och med bokens hjälp får fler kunskap och verktyg att agera när vi är oroliga att någon far illa. Tack vare bostadsbolagens vilja att få slut på våld och lidande så får nu många boende boken i sin hand. Det är vi så oerhört tacksamma för – eftersom vi är övertygade om att det kommer göra stor skillnad!” säger Nina och Peter Rung.

Boken är skriven av grundarna till föreningen Huskurage, Nina och Peter Rung. De är flitigt anlitade som föreläsare i ämnet ”mäns våld mot kvinnor” och de har användbara råd för hur man ska förebygga våld och hjälpa dem som blir utsatta.

På våra porttavlor finns Huskurage handlingsplan för hur man ska agera om man misstänker att en granne utsätts för våld. Vi hoppas att fler nu kan få kunskap och mod till att agera. Tillsammans kan vi skapa en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

Huskurage.se

Huskurage - från oro till omtanke
NYHETER

Relaterat material