NYHET

Pressmeddelande via Ecogain angående hur vi främjar biologisk mångfald

april 8, 2020

Långsiktighet och hållbarhet har länge varit en del av vår affärsidé. Vi har egentligen alltid arbetat så i vår förvaltning men just nu har vi valt att lägga stort fokus även på biologisk mångfald. I samband med detta har vi, i samarbete med företaget Egogain, tagit fram riktlinjer för hur vi ska främja biologisk mångfald i vår dagliga verksamhet.

Syftet med riktlinjerna är att skapa utemiljöer som både gynnar biologisk mångfald och som är till glädje för våra hyresgäster.

”-  Vi varken bygger eller förvaltar fastigheter för att sälja. Vi har alltid en långsiktig ambition och när vi säger att vi ska förvalta ”för evigt” så menar vi det. Då är det förstås också naturligt att även ta hand om växter, djur och insekter på ett optimalt och långsiktigt sätt, säger Patrik Lindqvist VD på Wåhlin Fastigheter.”

Läs gärna hela detta pressmeddelande här.

Pressmeddelande via Ecogain angående hur vi främjar biologisk mångfald
NYHETER

Relaterat material