EKONOMISK HÅLLBARHET

Under uppbyggnad

Denna sida är under uppbyggnad. Håll ut, den kommer i sin helhet inom kort.

 

HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

Energi och vatten

Installation av individuell mätning av varmvatten och kallvatten i all nyproduktion och ombyggnad, vilket enligt Boverket minskar varmvattenförbrukningen med 30 procent.
Ställa kravet på energiförbrukning vid nyproduktion på 80 kilowattimmar per kvadratmeter.
Fortsätta byta ut tvättmaskiner till modeller som minskar såväl energi- som vattenförbrukning.
Sätta in rörelsestyrd belysning i trapphus och byta till lysdiodsarmaturer eller så kallade LED-lampor.
Tilläggsisolera vindar och fasader vid ombyggnationer.
Byta motorer i fläktsystem mot mer energisnåla modeller.
Injustera radiatorsystem för jämnare värme.

Avfall

2009 inledde vi ett försök med sortering av organiskt avfall i tre fastigheter. Idag sorterar hela 33 fastigheter i Sundbyberg, Sigtuna, Stockholm och Solna. Och fler ska det bli.
Källsortering av lysrör, lågenergilampor och annat miljöfarligt avfall från allmänna utrymmen.

Transporter

Personal med körkort får utbildning i eco-driving.
Fortsätta övergången från dubbade till odubbade vinterdäck.
Regelbundna kontroller av däcktryck.
Ställa miljökrav vid inköp av företagsbilar.

På kontoret

Minska pappersanvändningen, bland annat genom att skriva ut dubbelsidigt och genom att inte skicka pappersavier till hyresgäster som betalar hyran via autogiro eller e-faktura.
Minska energiförbrukningen genom att stänga av datorer, skrivare och annan kontorsutrustning vid arbetsdagens slut.
Sköta lönerapportering digitalt via Internet.
Använda miljömärkta produkter (som papper, toner, livsmedel, diskmedel, tvättmedel…).

OM WÅHLIN FASTIGHETER

Vad söker du?