OMRÅDE

En lång historia

Danderyds kommun ligger i Stockholms län, cirka en mil norr om innerstaden, och är indelad i fyra delar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Centralorten är Djursholm.

E18 och Roslagsbanans tågnät löper genom kommunen och tunnelbanan går hit med den röda linjens två stationer Danderyds sjukhus (ett av Stockholms stora akutsjukhus) och Mörby centrum.

Det här är en grönskande kommun, till stor del omgiven av vatten. Utforska cypress, kaukasisk gran och Douglasgran i Cedergrenska parken. Eller smörj kråset på Villa Pauli i Djursholm. Du kan också upptäcka en lång historia som är rik på fornminnen – med lämningar från såväl stenålder, järnålder som bronsålder. Här har man till exempel hittat 5 000 år gamla stenåldersyxor, stora gravfält och flera runstenar. Många namn från järnålderns gårdar lever kvar än idag: Berga, Ekeby, Eneby, Kevinge, Klingsta, Nora, Rinkeby, Svalnäs och Ösby. Danderydsborna har inte bara Sveriges högsta utbildningsnivå, här hittar vi även landets högsta medelinkomst. Några kända kulturpersonligheter som bott och verkat här är Viktor Rydberg, Elsa Beskow, Stig Dagerman och Alice Tegnér.

Danderyd
VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Danderyd