OMRÅDE

Med stort innehåll

Väster och nordväst om innerstaden ligger Västerort. Stadsområdet ingår i Stockholms kommun och omfattar fyra stadsdelsområden (Bromma, Hässelby–Vällingby, Rinkeby–Kista, Spånga–Tensta) och deras 44 stadsdelar. Bromma är den del som gränsar till innerstaden och det var här det äldsta villaområdet började byggas i slutet av 1800-talet.

Stockholms stad tog vid i början på 1900-talet och byggde trädgårdsstäder från Äppelviken till Nockeby. Allt eftersom Stockholm växte ökade behovet av bostäder och i samband med tunnelbanans utbyggnad växte flera nya förorter successivt fram under 1950-, 1960-, 1970- och 1980-talen.

Inom Västerort rör vi oss mellan sekelskiftesvillor, trädgårdsstäder, miljonprogram, ABC, punkthus, skivhus, kollektivhus, en uppskattad konsthall och ”gröna lungor” som Järvafältets och Hansta naturreservat. Här finns kort sagt en fantastisk bredd. Området rymmer också mycket gamla kulturlandskap. Akallas fornlämningsområde med gravhögar är bara ett exempel. Och där Tensta och Vällingby idag ligger har människor bott åtminstone sedan järnåldern. Apropå Vällingby så rönte den moderna ABC-staden (arbete, bostad, centrum) stor uppmärksamhet när den invigdes 1954, även internationellt. Ett nyare, men också omtalat, projekt här är Förbifart Stockholm. Projektet startades 2006 och kommer när det är klart ytterligare förbättra kommunikationerna i området.

Västerort
VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Västerort