OMRÅDE

Söder om Söder

Söderort, även kallat ”söder om Söder”, ligger söder om innerstaden och ingår i Stockholms kommun. Närförorterna, de närmast Södermalm, börjar numera betraktas som utbyggd innerstad. Söderort omfattar hela 52 stadsdelar och här finns bebyggelse från flera tidsperioder.

Men även om det redan på 1200-talet fanns gårdar här, så var det först i början på 1900-talet som byggandet tog fart på allvar. Allt eftersom Stockholm växte ökade behovet av bostäder och gårdarna sålde mark till byggen av småhus och flerfamiljshus. En av de första förorterna var Aspudden, som byggdes vid 1900-talets början.

Fram till 1950-talet växte fler förorter successivt fram – bland andra Gamla Enskede, Hägersten, Mälarhöjden, Årsta och Älvsjö. I samband med tunnelbanans utbyggnad tillkom under 1950-, 1960- och 1970-talen nya förorter med lokala centrum, som Bredäng, Farsta, Högdalen och Skärholmen. Befolkningstillväxten i Stockholm fortsätter. Och så även utvecklingen. På tidigare industrimark växer till exempel en ny närförort fram vid Liljeholmskajen och Årstaviken. Med stora naturområden, goda kommunikationer, bra bostadsområden och handelsplatser vill många bo i Söderort.

Här finns också populära besöksmål som Globen, Skogskyrkogården och Stockholmsmässan. År 2010 antog kommunfullmäktige också ”Vision Söderort 2030” med två huvudsakliga mål: att skapa bättre tvärförbindelser och att skapa fler arbetsplatser inom Söderort.

Söderort
VÅRA OMRÅDEN

Fastigheter på Söderort